ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
โครงการเพื่อพี่น้องชาวสงขลา
ศูนย์กีฬาภาคใต้ โดยการพัฒนา ปรับปรุงสนามติณสูลานนท์

ศูนย์กีฬาภาคใต้ โดยการพัฒนา ปรับปรุงสนามติณสูลานนท์ ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และนานาชาติซึ่งสภา อบจ.สงขลา ได้พิจารณาผ่านงบประมาณ เพื่อการปรับปรุงสนามกีฬาและก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน  สร้างศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการกีฬา พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ในปี 2560

รูปก่อนดำเนินการ