ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
โครงการเพื่อพี่น้องชาวสงขลา
ก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหน้า มอ.

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ข้ามไปมาโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุที่มารับบริการที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

รูปก่อนดำเนินการ