ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ข่าว อบจ.
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลำย๊ะ-บ้านปลายคลอง ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่
12 ตุลาคม 2561

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลำย๊ะ-บ้านปลายคลอง ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด โดยวิธีคัดเลือก

 

อ่านรายละเอียด คลิก