ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ข่าว อบจ.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่นที่ว่าง
1 ตุลาคม 2561