ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ข่าว อบจ.
ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้ผ่านผู้สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
10 กรกฎาคม 2561