ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ข่าว อบจ.
อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงานคูหาแรกวา ตามโครงการส่งเสริมวิถีสุขภาพของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
10 เมษายน 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา และกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา ขอเชิญร่วมงาน “คูหาแรกวา”ตามโครงการส่งเสริมวิถีสุขภาพของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชนตำบลคูหา ในระหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน 2561 ณ โบราณสถานถ้ำครก หมู่ที่ 2 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
กิจกรรมหลักในงาน คือการจำลองความเป็นอยู่ย้อนยุค พิธีรดน้ำผู้สูงอายุ การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการวิถีการกินอยู่ วิถีชีวิตบ้านทัพหลวง วิถีชีวิตบ้านถ้ำครก วิถีชีวิตบ้านวังเอาะ วิถีชีวิตบ้านท่าธง วิถีชีวิตบ้านล่องควน วิถีชีวิตครัวไทย นิทรรศการอาชีพพื้นบ้าน นิทรรศการการแต่งกายโบราณ นิทรรศการการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านย้อนยุค นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานมากมาย อาทิ การประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุและเยาวชน ประเภทเพลงย้อนยุคและเพลงรำวง การแสดงของนักเรียนและชมรมผู้สูงอายุ ซุ้มนิทรรศการตามรอยพ่อกับคำว่าพอเพียง วิถีชุมชนใต้เบื้องพระยุคลบาท ซุ้มสุขศาลาบริการตรวจสุขภาพ, นวดแผนไทย, การฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีน การแสดงดนตรีแม่ไม้เพลงใต้ และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย