ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ข่าว อบจ.
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ
2 เมษายน 2561