ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ข่าว อบจ.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะพตำแหน่ง
25 มกราคม 2561