ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ข่าว อบจ.
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสวน ภายใน อบจ.สงขลา จำนวน 10 เดือน(1 ธ.ค.60-30 ก.ย.61)
10 พฤศจิกายน 2560