ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ข่าว อบจ.
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นฯ
3 ตุลาคม 2560