ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
มติ กจจ.
สรุปผลการประชุม คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สงขลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
30 มีนาคม 2561