ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
มติ กจจ.
สรุปผลการประชุม คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.สงขลา ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
29 ธันวาคม 2560