ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา ตรวจเยี่ยมอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้าน(โอทอป) ของ อบจ.สงขลา

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 เวลา 16.00น. นายนิพนะ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้าน(โอทอป) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นตลาดกลางในการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หรือชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป แต่ไม่มีตลาดที่จะรองรับเพื่อจำหน่ายสินค้า ซึ่งขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำลังเร่งปรับปรุง บริเวณรอบข้างของอาคาร และบริเวณพื้นชั้นสอง เพื่อเตรียมเปิดให้เป็นคลังสมองแหล่งหาความรู้ของคนสงขลา โดยการนำเทคโนโลยีอันทันสมัย รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ WIFI มาเปิดโลกทรรศ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา