ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา เปิดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมฯ

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2561 เวลา 10.45 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา  ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อที่จะรับทราบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของศูนย์ฯ