ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุม โครงการอบรมความรู้ทางกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2561 เวลา 09.30น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุม โครงการอบรมความรู้ทางกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานทางหลวงท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทางหลวงชนบทสงขลาที่ 12 และวิทยากรจากตำรวจภูธรภาค 9 เป็นวิทยากร