ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรง รุ่นที่ 1 ณ ห้องศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา