ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสนามกีฬาอำเภอควนเนียง

27 ธันวาคม 2560 (14.30 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสนามกีฬาอำเภอควนเนียง เตรียมยกระดับสนามกีฬาอำเภอควนเนียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน พร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ด้วยงบประมาณในปี 2562 โดยมีนายอำเภอควนเนียง นายกเทศบาลตำบลควนเนียง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอควนเนียง