ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก ครั้งที่ 4 สหกรณ์การเกษตรควนเนียง

27 ธันวาคม 2560 (13.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก ครั้งที่ 4 สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ณ ครัวสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด หมู่ที่ 9 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา ในโอกาสครบรอบ 30 ปี พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนเป็นรางวัล โดยมีนายอำเภอควนเนียง นายกเทศบาลตำบลควนเนียง ประธานสหกรณ์การเกษตรควนเนียง และสมาขิกสหกรณ์ควนเนียง ร่วมในพิธีเปิดงาน สหกรณ์พบปะสมาชิก ครั้งที่ 4 กิจกรรมในงานประกอบด้วย ทอดผ้าป่าสามัคคี ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมกับการออกบูธ และประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อที่จะให้กลุ่มสมาชิกได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหว การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ตลอดจนถึงจะได้ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในกลุ่มสมาชิก