ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์

24 ธันวาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสราญรมณ์ โรงแรมนิวซีซั่น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการฯ อบจ.สงขลา ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และถือว่ามีความจำเป็นในการที่จะนำเสนอข่าวสารกับสื่อมวลชน และมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารให้มากที่สุด เพื่อที่จะนำเสนอต่อสาธารณะ ทั้งเรื่องของเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง จัดโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร