ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน 2560 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งฝนหลวง และร่วมชมนิทรรศการ