ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 21

11 พฤศจิกายน 2560 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ท่าน้ำวัดบางหยี อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด 
การแข่งขันในปีนี้ มีทีมฝีพายจากจังหวัดสงขลา จ.นครศรีธรรมราช และ จ.กระบี่ เข้าร่วม จำนวน 29 ทีมแบ่งเป็นประเภทเรือยาว 7 ฝีพาย (ประชาชนทั่วไป) เรือยาว 9 ฝีพาย (หญิง) เรือยาว 9 ฝีพาย (ประชาชนทั่วไป) และเรือยาว 9 ฝีพาย (เรือโบราณ) ระยะทาง 400 เมตร ทุกประเภทการแข่งขัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวบางกล่ำและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าชมและเชียร์การแข่งขัน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน แม้จะมีฝนตกลงมาโปรยปรายเป็นระยะ ๆ ก็ตาม