ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2560 และเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีที่ 1 (1 มีนาคม - 30 กันยายน 2560) ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กทม.