ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ