ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
อบจ.สงขลา ส่งเครื่องสูบน้ำจำนวน 5 เครื่อง ออกช่วยเหลือพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม

5 พฤศจิกายน 2560 อบจ.สงขลา ส่งเครื่องสูบน้ำจำนวน 5 เครื่อง ออกช่วยเหลือพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
จุดที่ 1 หลังห้างโลตัส สงขลา ซึ่งน้ำมาจากเขารูปช้าง
จุดที่ 2 อบจ.สงขลา เร่งสูบน้ำช่วยเหลือน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ประมาณ 20 ครัวเรือน บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะถ้ำ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
จุดที่ 3 อบจ.สงขลา เร่งสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณ เตาหลวง ซอย 6 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
จุดที่ 4 อบจ.สงขลา เร่งสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง บริเวณสระบัว อำเภอเมืองสงขลา
จุดที่ 5 อบจ.สงขลา เร่งสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง บริเวณบ้านควนเนียง หมู่ที่ 2 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง