ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีคัดเลือกคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีคัดเลือกคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา โดยมี พัฒนาความมั่นคงและสังคมของมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการศึกษา อบจ.สงขลา รองปลัด อบจ.สงขลา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากับงานสภาเด็กและเยาวชน ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกล่าวว่าเยาวชนวันนี้คือคลื่นลูกใหม่ ที่จะมารับผิดชอบบ้านเมืองในอนาตค