ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา นำรถแบ็คโคยาวพร้อมรถบรรทุก ทำการขุดลอกคลองสายยู ในพื้นที่ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร

4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร ผอ.กองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่าง นำรถแบ็คโคยาวพร้อมรถบรรทุก มาทำการขุดลอกคลองสายยู ในพื้นที่ตำบลรำแดง เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางมาดูการขุดลอกคลองสายยู ในพื้นที่ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา มาร่วมขุดลอกคลองเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อรองรับปริมาณน้ำหน้ามรสุมที่กำลังมาถึง