ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา ตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างสะพานทางเดินตลาดน้ำคลองแดน

3 พ.ย. 60 เวลา 17.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา ตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างสะพานทางเดินตลาดน้ำคลองแดน ที่อบจ. สงขลา สนับสนุนงบปรมาณก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และต่อด้วยการเปิดงานเทศกาลลอยกระทงของตลาดน้ำคลองแดน