ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีฌาปนากิจศพคุณแม่กระจ่างจิต กาญจนรัตน์

30 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีฌาปนากิจศพคุณแม่กระจ่างจิต กาญจนรัตน์ และทอดผ้าไตรบังสกุลพิเศษ ณ ศาสนสถานวัดโรงวาส อ.เมือง จ.สงขลา