ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรม
นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

30 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ภายในสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยมีนายสุรกิจ กาญจนะ ผอ.กองช่าง อบจ.สงขลา นายจารึก ไชยประภา รก.ผอ.กองผังเมือง อบจ.สงขลา นางสาวเพ็ญนภา ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง อบจ.สงขลาและผู้รับจ้าง พาสำรวจภายในอาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุตลอดทั้ง 3 ชั้น เพื่อดูจุดบกพร่องภายในอาคาร พร้อมทั้งสั่งเร่งแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ภายในอาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ก่อนที่จะมีการส่งมอบ และเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการในต้นปี 2561