ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
หนังสือราชการ
ประกาศ ให้ใช้ระเบียบอบจ.สงขลา ว่าด้วยการชั่งน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลา บนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ อบจ.สงขลา พ.ศ.2561