ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561