ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ราคากลาง
ประกาศ ราคากลางโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บันไดเลื่อนสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์