ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ราคากลาง
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ถางหญ้า และปรับภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่สนามติณสูลานนท์