ประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ราคากลาง
ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถตามกิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561 นครเชียงใหม่เกมส์